Familjehem

Skillstreaming erbjuder konsultstödda familjehem där vi tar hänsyn till olika faktorer såsom individens bakgrund och ursprung vid placeringar.

Vi arbetar sedan januari 2016 med familjehems placeringar och har i dagsläget en handfull placeringar runt om i Sverige. Ett familjehem består av en eller två vuxna som är beredda att erbjuda ett tryggt hem till ett barn som befinner sig i en utsatt situation av olika anledningar. Att arbeta som familjehem innebär att ni är en vanlig familj med ovanligt stort hjärta, visar på engagemang och har tid till att fullfölja uppdraget. Vi tar vara på mångfald och är öppna för alla familjekonstellationer.

Vi på Skillstreaming vill att våra familjehem ska känna sig trygga och säkra i sin roll. Därför försöker vi finnas där för våra familjehem genom att ge fortlöpande rådgivning och stöttning genom telefon och mail dygnet runt och gör kontinuerliga hembesök.

För att en familj ska få den kunskap och erfarenhet som krävs för att stötta ett barn i kris erbjuder vi även utbildning utifrån bland annat Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”.

Vi ger också kontinuerlig handledning. För att ladda ner boken ”ett hem att växa i” vänligen besök: Socialstyrelsen 

lager-7