Information till dig som kommer till oss

Våra HVB-hem är öppna behandlingshem vilket innebär att våra dörrar är olåsta och vi håller inte kvar någon mot dennes vilja. Vi värnar om din säkerhet och integritet och du som bor hos oss har ett eget rum. Vid specifika situationer, exempelvis för att säkerställa din säkerhet kan personal komma in under förutsättningen att de alltid meddelar dig och medvetandegör dig innan de går in i rummet. Dina hemvistelser planeras tillsammans med dig, din handläggare, din familj och boendet.

Vi tycker också att det är viktigt att man är fysiskt aktiv och håller en hälsosam kost.  Vi uppmuntrar därför till fysisk aktivitet på gym eller utanför våra boenden. Vi planerar aktiviteter utifrån årstider och dina individuella önskemål. Vi erbjuder estetiska aktiviteter såsom fotografering och musikskapande. Du har också möjlighet att påverka måltiderna eftersom du lagar mat tillsammans med personalen och kan komma med önskemål om måltider vid exempelvis husmöten.

Det är ytterst viktigt att du kan påverka din livssituation och känner dig delaktig i att kunna påverka din vardag och tillvaro. Vi ska kunna erbjuda dig trygghet, förutsägbarhet, struktur, tydlighet och respekt. Dessa är viktiga faktorer som ska prägla allt vårt gemensamma arbete och som vi värnar om att du ska känna.

-Vi har haft våra bråk men också riktigt fina stunder
 Från ungdomar

00058_4628