Skillstreaming

Skillstreaming AB

Skillstreaming’s HVB-hem och konsulentstödda familjehem erbjuder individanpassad heldygnsvård flickor (13-20 år) med psykosocial problematik.
Placeringar hos oss är alltid baserade på matchningsprincip där vi utgår från våra behandlingsmetoder, personalgruppens kompetenser, ungdomarnas gruppdynamik och problematik med den tilltänkta placerande ungdomens bakgrund. Vi har tio platser för flickor.
Skillstreamings verksamheter gör individuellt utformade behandlingsupplägg baserade på evidensbaserade och beprövade metoder där den ungdomen och kvalitet är i centrum.

00085_4587

Trygghet, struktur och förutsägbarhet utgör verksamhetsbasen. Skillstreaming erbjuder möjlighet till neuropsykiatriskutredning. Vi arbetar utifrån ungdomens samtliga behovsområden enligt BBIC- alltifrån kartläggning, behandling till utslussning och eftervård. Skillstreaming kommer snart att erbjuda träningslägenheter i centrala Uppsala tilltänkta de ungdomar som är redo och har som mål att bo självständigt.
Vi värnar om ungdomens delaktighet i sin egen behandling som har möjlighet att påverka behandlingen genom att vara aktiv i sin egen genomförandeplan, deltagande i återkommande möten, dagliga samtal och i rutiner och strukturer som rör aktiviteter inom och utanför boendet.
Skillstreaming arbetar för utveckling, förändring och vägen till ett självständigt liv. Skillstreaming’s ledord är kvalitet, delaktighet, professionalism och empati.

Handplockade ramavtal

kund3-kopia
kommun31
kommun13
kommun233
kommun1
kommun21
kommun51
kommun14