Möt vårt starka team

Behandlingspersonal
All personal är utbildade behandlingsassistenter eller behandlingspedagog med spetskompetenser som beroendeterapeut, psykiatri, psykisk hälsa och neurologiska beteendeproblem. De har varierande erfarenheter och arbetar med påverkansprogram såsom ART och MI samt har mångårig erfarenhet från behandlingsarbete.

emilie

Emilie Stenvi-Staf

Familjehemskonsulent

Vår familjehemskonsult på Skillstreaming AB heter Emelie Stenvi-Staf. Emelie har flera års erfarenhet av arbete på HVB hem för barn- och unga med neuropsykiatrisk problematik, psykosocial problematik samt med boende för ensamkommande. Emelie har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Uppsala universitet och har även gått på enskilda utbildningar i bl.a. TBA (tillämpad beteendeanalys).

Athena Sofi

Verksamhetschef & Föreståndare Familjehem & Gunsta

Athena har bred och varierade arbetslivserfarenhet av behandling av ungdomar med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser och har god erfarenhet av metoderna KBT och MI. Hon har två kandidatexamina, en i psykologi och en i HR och har studerat på psykologutbildningen.

00025_4748 (1)

Gregory Petersson

Grundare, ägare och ekonomiansvarig

Email: greogery.petersson@skillstreaming.se

IMG_1127ret2

Mikael Petersson

VD och ägare

Email: mikael.petersson@skillstreaming.se