Möt vårt starka team

Behandlingspersonal
All personal är utbildade behandlingsassistenter eller behandlingspedagog med spetskompetenser som beroendeterapeut, psykiatri, psykisk hälsa och neurologiska beteendeproblem. De har varierande erfarenheter och arbetar med påverkansprogram såsom ART och MI samt har mångårig erfarenhet från behandlingsarbete.

09281C6B198D4AF6AC949A6619A39800

Susanne Johansson

Familjehemsansvarig

Susanne är socionom och har även utbildning inom handledning, MI och BBIC. Susanne har arbetat inom vården under 30 år och har erfarenhet sedan tidigare med familjehemsplaceringar. De senaste åren har hon jobbat på ett flertal Hvb-hem med b.l.a. ensamkommande barn, personer med missbruk/självskadebeteende/psykisk ohälsa samt olika neuropsykiatriska diagnoser.

00025_4748 (1)

Peter Strålman

Verksamhetschef

Peter Strålman har erhållit en fil, mag i psykologi och är MI-Utbildad. Han har arbetat inom psykiatrin, med unga vuxnas- och familjebehandling, med våld i nära relation, med ensamkommande flyktingbarn och som kurator. Han har även arbetat som chef inom Socialtjänsten och varit föreståndare för och varit med om att starta verksamheter inom såväl våld i nära relation som med ensamkommande flyktingbarn.

00002_4702 copy

Seija Oja

Föreståndare och behandlingsansvarig

Seija är utbildad beteendevetare och har 30 års erfarenhet inom psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har arbetat på vuxenpsykiatri samt på vuxenhabilitering som kurator. Hon har även arbetat som enhetsledare inom socialpsykiatrin och har under de senaste åtta åren varit föreståndare både inom LSS-boenden och HVB-boenden.

Athena Bild

Athena Sofi

Platsansvarig

Athena har bred och varierade arbetslivserfarenhet inom vårdsektorn och har arbetat som behandlare och samordnare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och på olika HVB-hem runt om i Sverige. Athena har god erfarenhet av metoderna KBT och MI. Hon har två kandidatexamina, en i psykologi och en i personal, arbete och organisation och har studerat ett år på psykologutbildningen.

00025_4748 (1)

Gregory Petersson

Grundare, ägare och ekonomiansvarig

Email: greogery.petersson@skillstreaming.se

IMG_1127ret2

Mikael Petersson

VD och ägare

Email: mikael.petersson@skillstreaming.se