emilie
Familjehemskonsulent

Vår familjehemskonsult på Skillstreaming AB heter Emelie Stenvi-Staf. Emelie har flera års erfarenhet av arbete på HVB hem för barn- och unga med neuropsykiatrisk problematik, psykosocial problematik samt med boende för ensamkommande.
Emelie har en kandidatexamen i beteendevetenskap från Uppsala universitet och har även gått på enskilda utbildningar i bl.a. TBA (tillämpad beteendeanalys).