00025_4748 (1)
Verksamhetschef

Peter Strålman har erhållit en fil, mag i psykologi och är MI-Utbildad. Han har arbetat inom psykiatrin, med unga vuxnas- och familjebehandling, med våld i nära relation, med ensamkommande flyktingbarn och som kurator. Han har även arbetat som chef inom Socialtjänsten och varit föreståndare för och varit med om att starta verksamheter inom såväl våld i nära relation som med ensamkommande flyktingbarn.