Athena Bild
Föreståndare och behandlingsansvarig

Athena har bred och varierade arbetslivserfarenhet inom vårdsektorn och har arbetat som behandlare och samordnare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och på olika HVB-hem runt om i Sverige. Athena har god erfarenhet av metoderna KBT och MI. Hon har två kandidatexamina, en i psykologi och en i personal, arbete och organisation och har studerat ett år på psykologutbildningen.