Verksamhetschef & Föreståndare Familjehem & Gunsta

Athena har bred och varierade arbetslivserfarenhet av behandling av ungdomar med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser och har god erfarenhet av metoderna KBT och MI. Hon har två kandidatexamina, en i psykologi och en i HR och har studerat på psykologutbildningen.