00002_4702 copy
Föreståndare och behandlingsansvarig

Seija är utbildad beteendevetare och har 30 års erfarenhet inom psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och har arbetat på vuxenpsykiatri samt på vuxenhabilitering som kurator. Hon har även arbetat som enhetsledare inom socialpsykiatrin och har under de senaste åtta åren varit föreståndare både inom LSS-boenden och HVB-boenden.