09281C6B198D4AF6AC949A6619A39800
Familjehemsansvarig

Susanne är socionom och har även utbildning inom handledning, MI och BBIC. Susanne har arbetat inom vården under 30 år och har erfarenhet sedan tidigare med familjehemsplaceringar.
De senaste åren har hon jobbat på ett flertal Hvb-hem med b.l.a. ensamkommande barn, personer med missbruk/självskadebeteende/psykisk ohälsa samt olika neuropsykiatriska diagnoser.