00047_4488

Träningslägenheter

Planerad under 2017.

 Valsätra, Uppsala

Skillstreaming kommer under hösten 2017 erbjuda tio träningslägenheter med individuellt anpassat stöd för ungdomar i åldern 16-20 år i centrala delar i Uppsala. Placeringar på Skillstreaming präglas av hög kvalitet där personlig utveckling och integration är i fokus.

I vårt arbete utgår vi från ungdomens delaktighet och vi är måna om en trygg relation mellan denne och kontaktpersonen. Våra professionella kvalificerade kontaktpersoner stödjer ungdomen för att denna ska klara hantera sin vardag och erbjudas möjlighet att leva ett självständigt liv. Stödet anpassas efter individens behov. Stödet i praktiska frågor kan exempelvis röra ekonomi, arbete, utbildning, hälsa, måltider och städning och kan ske både i hemmet eller utanför hemmet.

Vår ambition är att ungdomen ska få stöd och verktyg för att integreras i samhället genom att ha ett sunt socialt liv och en värdig sysselsättning i form av utbildning eller arbete. Vi strävar efter att ungdomen ska få struktur och rutiner i vardagen för att uppnå denna ambition.