Målgrupp
Skillstreaming vänder sig till pojkar i åldern 13-17 år och flickor i åldern 13-20 år med psykiska problem och psykosocial problematik. Ungdomarna kan exempelvis ha följande svårigheter eller funktionsnedsättningar: identitetsproblem, depressioner, självmordstankar, aggressiva utbrott (utåtagerande), trotsbeteende, hemmasittande, uppförandestörning, skolproblematik, sömnproblematik, relationssvårigheter, destruktiva beteenden (självskada), aktiva och på väg in till destruktiva miljöer och umgänge.

Verksamheter planerade 2017 - 2018